Primate Joseph Pevigo Received Donated Cope

Posted in General | Leave a comment

Appointments from the Patriarchal Court

From the College of Patriarchal Cursors of His Holiness & Eminence the Archfather Papa Rutherford I


The following appointments to the Pontifical Court were made during the first quarter of 2021: 
Arcivescovo Titolare della Sede di S. Stefano
Titular Archbishop of the See of St. Stephen
His Beatitude the Most Reverend Patriarch Heigo Ritsbek

Canonico Sacerdote
Canon Priest
His Excellency the Right Reverend Archabbot Anthony Giunta, TOR Mar. 
Parafrenieri
Grooms (with the ad vitam rank, title, and style of Count Palatine of the Patriarchal Palace)
H.E. the Count Palatine Lisle H.E. the Count Palatine of Randersacker

Maestri della Virga Rubea
Masters of the Virga Rubea
H.G. Floyd, Duke of Hattin, Archduke of Alcazar H.E. the Baron of Esne and Rottingen

Mazzieri
Mace Bearers
H.E. Hugh, Lord of Ras-el-Bar

Posted in General | Leave a comment

Festschrift to Patriarch Lord Dr. Heigo Ritsbek

Soon the collection of 19 articles will be published in honor of 70th birthday of His Beatitude, The Most Reverend Lord Dr. Heigo Ritsbek, MA, MDiv, DMin, LittD, DD, The Patriarch of The Anglocatholic Church.

Posted in General | Leave a comment

Thank you for the good wishes to my 70th birthday!

His Beatitude, The Most Reverend Lord Dr. Heigo Ritsbek, MA, MDiv, DMin, LittD, DD, Patriarch of The Anglocatholic Church has received hundreds of good wishes at his 70th birthday on April 12, 2021.

Among them were His Eminence Dr. Raphael Marie Villiere, His Eminence Dr. David Smith, His Eminence Dr. Joseph Pevigo, His Eminence Dr. Augustine Urumbayev, His Eminence Dr. Ian Charles Adrian, His Eminence Dr. Jeffrey Orellana, His Excellency Dr. Paul Jacob Boardman, His Excellency Dr. Raivo Kodanik, Reverend Father Adriano Amoto, His Eminence Svetoslav Vassileff from Old Catholic Church in Bulgaria, Presiding Bishop of The Communion of International Catholic Communities Most Reverend Todd Bell, The Most Reverend Dr. Kenneth Myers (Bishop of The Anglican Church in North America), from Estonian Evangelical Lutheran Church – Most Reverend Archbishop Emeritus Andres Põder, Right Reverend Bishop Dr. Tiit Salumäe, Reverend Jaan Tammsalu, Reverend Avo Üprus, Reverend Margit Nirgi, Reverend Avo Kiir, Reverend Dr. Tarmo Kulmar, Reverend Dr. Jaan Lahe, Reverend Yllar Nõlv, Reverend Endel Apsalon, Reverend Ivo Pill, Reverend Toivo Treiblut, Reverend Tiiu Hermat, Reverend Kaido Soom, Reverend Dr. Arne Hiob, Reverend Erkki Juhandi, Reverend Kalmer Keskyla, Bishop Charles Crawford (United States), Bishop Douglas Woodall (United States), Bishop Jacob Danner (United States), The Reverend Dr. Maxie D. Dunnam (United States), Reverend Randy Innes (United States), Reverend Dr. Meego Remmel, President of The European Baptist Fellowship, from The Baptist Union in Estonia – Former President Right Reverend Dr. Joosep Tammo, President Reverend Erki Tamm, Reverend Heldur Kajaste, Reverend Jüri Puusaag, Reverend Helari Puu, Reverend Aamo Remmel, Reverend Valdo Nõlvak, Reverend Enn Veevo, Reverend Allan Helde, Reverend Endel Lohu, Reverend Veikko Võsu, Reverend Aare Tamm, Reverend Herman Mäemets, Reverend Paul Gill, Reverend Eerik Rahkema, Reverend Dr. Peeter Roosimaa, from The Christian Pentecostal Church in Estonia – Right Reverend Ago Lilleorg, Very Reverend Guldar Järve, Reverend Meelis Maikalu, from Russian Orthodox Church in Estonia – Reverend Igor Prekup, from Estonian Apostolic Orthodox Church – Reverend Father Sakarias Jaan Leppik, from the United Methodist Church in Estonia – Reverend Eduard Kakko, Reverend Hans Lahi, Reverend Urmas Rahuvarm, Reverend Toomas Pajusoo, from Union of Evangelical Free Churches in Estonia – President Reverend Heigo Ausmees, Reverend Janek Pallase, Reverend Randye Frye (United States), Reverend Jorunn Wendel (Norway), Mr. Dan Satterlee from The Sovereign Military Order of the Holy Trinity Templar Knights, Bishop Oysten Olsen (Norway), several members of The Parliament of The Republic of Estonia, many dignitaries, and hundreds and hundreds of people more! Thank you all very-very much!!!

Posted in General | Leave a comment

Patriarch Lord Dr. HEIGO RITSBEK 70

Posted in General | Leave a comment

After Easter Mass April 11, 2021 in Tallinn, Estonia

From left to right: my oldest daughter Lisette Maria, her boyfriend Martin, patriarch lord Dr Heigo Ritsbek, my wife Ülle, our granddaughter Laura Marleen.

Posted in General | Leave a comment

Easter Mass in Tallinn, Estonia

On Sunday, April 4, 2021, His Excellency, The Most Reverend Dr. Raivo Kodanik, DD, Bishop of The Diocese of The Most Blessed Virgin Mary the Mother of God, celebrated Solemn Resurrection Mass in the Chapel of The Holy Trinity of The Anglocatholic Church in Tallinn, Estonia.

Posted in General | Leave a comment

MESSAGE FROM TALLINN PATRIARCHATE

TO THE FAITHFUL OF THE ANGLOCATHOLI CHURCH –

CHRIST IS RISEN! HE IS RISEN INDEED!

BLESSED FEAST OF EASTER!

His Beatitude Patriarch Lord Dr. Heigo Ritsbek, MA, MDiv, DMin, LittD, DD,
The Patriarch of The Anglocatholic Church

Posted in General | Leave a comment

From Daily POSTIMEES April 3, 2021

Patriarh Ritsbek juhib Eestist maailma anglokatoliiklasi

End katoliiklikuks nimetavaid usuliikumisi on religioone ja salateadusi uurinud Jaakko Hallase sõnul maailmas palju, alustades saksakeelsetes maades tegutsevatest vanakatoliiklastest ja lõpetades sünkretistlike ehk eri usundeid ja maailmavaateid miksivate sektidega. Mõned neist on endale võtnud ka kiriku nime ja üks selliseid – Anglokatoliku Kirik MTÜ – on sündinud eestlase Heigo Ritsbeki osavõtul. Tiitlit Tema Õndsus kasutav dr Heigo Ritsbek on lausa selle 2016. aastal sündinud kiriku patriarh, kelle kirju lõpetab väärikas ingliskeelne loetelu vaimulikke ja akadeemilisi aukraade: «Most Reverend Lord Heigo Ritsbek, M.A., M.Div., D.Min., Litt.D., D.D., Patriarch, The Anglocatholic Church, President, Holy Trinity Anglocatholic School of Ministry.»

«Olen Anglokatoliku Kiriku ülemaailmne patriarh,» kirjutab Heigo Ritsbek vastuseks kirjale, milles küsisime algul tema arvamust. Pius X Preestrite Vennaskonna kohta. «Teie kirjale vastuseks teatan, et meie kirikupoliitika aluseks on printsiip, et me ei sekku teiste kirikute omavahelistesse suhetesse.» Ka roomakatoliku kirikuga, mida juhib Vatikanist paavst, polevat anglokatoliku kirikul «mingeid ametlikke sidemeid ega kontakte, samas on meie suhtumine kõikidesse Eestis tegutsevatesse kristlikesse kirikutesse heatahtlik». Mullu oma autobiograafia «Tagasivaade» ilmutanud Tema Õndsus lisab, et isiklikult suhtub ta nii Eestis roomakatoliku kirikut esindavasse piiskop Philippe Jourdani isikusse kui ka roomakatoliku kirikusse üleüldse suure lugupidamise ning austusega.

Millal anglokatoliku kirik loodi? «Ametlikult 21. veebruaril 2016 Asutaval Sinodil Tallinnas, Eestis,» vastab patriarh Ritsbek. «Enne seda oli juba tegutsenud Eesti Anglokatoliku Kirik aastast 2012. Anglokatoliku Kiriku loomise taga olid erinevad jurisdiktsioonid paljudest maadest anglikaanidest ning ka vana-katoliiklastest, kes soovisid jätkata Kirikuna traditsiooniliste õpetustega, ega minna mitte kaasa ebapiibellike naiste ja homoseksuaalsete meeste ordinatsiooniga vaimulikeks.»

Ta lisab, et «õpetuslikke erinevusi roomakatoliku kirikuga ei ole meil palju», siiski ei ole Ritsbeki esindatud kirikus vaimulike tsölibaati, liturgias kasutatakse anglikaani kõrgkiriklikku missat või vanakatoliku missat ning vanakatoliku traditsioonist on paavstliku ilmeksimatuse doktriini ja Neitsi Maarja pärispatuta eostumise dogma (1854) mitte-vastuvõtmine. «Tunnustame esimese 7 oikumeenilise kirikukogu otsuseid. Kuna peale II Vatikani Kirikukogu (1963–1965) on ka roomakatoliku kirikus missa rahvakeelne ning roomakatoliku kirik on kasutanud paavsti ilmeksimatuse dogmat vaid üks kord, siis on erinevused muutunud veelgi väiksemaks,» märgib Ritsbek. Eestis olla liikmeskond alla saja, kuid muidu tegutsevat kirik «maailma 30 riigis Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas, Euroopas, Aafrikas ja Aasias ning Austraalias», kokku on enam kui 30 000 usklikku. Kiriku lipukirjaks on ladinakeelne lause «Non Nobis Domine», mis otsetõlkes tähendab «Mitte meile, Issand». Tegemist on osaga 115. psalmist: «Mitte meile, Issand, mitte meile, vaid oma nimele anna au.»

Patriarhiks valiti Ritsbek enda sõnul Kiriku Asutav Sinodi poolt 21. veebruaril 2016. Pärast ülikooli lõpetamist oli ta töötanud Eesti Metodisti Kiriku Valitsuse sekretärina ning olnud Tallinna metodisti koguduse pastor. 1989. aastal emigreerus ta koos perega Ühendriikidesse, kus kaitses Bostoni ülikooli teoloogia osakonnas doktoritöö metodisti kiriku misjonist Eestis.

Anglokatoliku kiriku patriarh dr. Heigo Ritsbek, kes kinnitab oma kirikul olevat maailmas 30 000 järgijat ja 200 vaimulikku. Dr. Ritsbeki täistiitel kirjade lõpus kõlab: “Most Reverend Lord Heigo Ritsbek M.A., M.Div., D.Min., Litt.D., D.D. Patriarch, The Anglocatholic Church President, Holy Trinity Anglocatholic School of Ministry” FOTO: Heigo Ritsbek

Posted in General | Leave a comment

Estonian Main Daily Newspaper Wrote About Our Church

“Postimees” (Postman), the largest circulation newspaper in Estonia published on April 3, 2021 an article about The Anglocatholic Church.

Posted in General | Leave a comment